EU-s pályázatok

A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00013

Kedvezményezett neve: AIDE Óvoda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe: Férőhelybővítés a Habos Kakaó Családi Bölcsődében a meglévő épület felújításával, korszerűsítésével, átalakításával és bővítésével

A szerződött támogatás összege: 95 702 644,- Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt befejezési dátuma: 2023.04.30.

A projektben az építés munkák megkezdődtek és a tervezett ütemben haladnak:

Első ütemben 2021.01.31-ig ( az építési beruházás 30% -áig)  megvalósultak a következő feladatok:

 • Engedélyezési és kiviteli tervek, és a tervező által megjelölt normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés
 • Akadálymentesítésről szóló tervfejezet (a rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő és a tervező közös fejezete, nyilatkozata az akadálymentesítésről)
 • Tervezői nyilatkozat energiahatékonysági szempontok érvényesítéséről, az épületen végrehajtott infrastrukturális beruházás jogszabályi előírásoknak való megfelelősségéről

 

Második ütemben 2021.12.01-ig  ( az építési beruházás 50% -áig)  megvalósultak a következő feladatok:

 • Bontások, Irtás, föld és sziklamunka, zsaluzás és állványozás, síkalapozás, helyszíni beton és vasbeton munka, falazás, szigetelések

 

 

 

 

 

 

 

Harmadik ütemben 2022.03.30-ig az alábbi tevékenységek valósultak meg:

 • A projekt keretében folytatódtak a kivitelezési munkálatok.

Ezen belül elvégzésre került:

  • Ácsmunka
  • Bádogozás
  • Asztalosszerkezetek – belső nyílászárók
  • Asztalosszerkezetek – homlokzati nyílászárók
  • Aljzatok, burkolás
  • Felületkezelés

 

 

 

 

 

 

Negyedik ütemben 2022.09.15-ig az alábbi tevékenységek valósultak meg:

 • Riasztó és kamera rendszer telepítés
 • Lift beszerelés

 

 

 

 

 

 

 

 

Ötödik ütemben 2023.01.30-ig az alábbi tevékenységek valósultak meg:

 • A projekt keretében folytatódtak a kivitelezési munkálatok, a készültség foka elérte a 100%-ot. Az építkezés befejeződött

Ezen belül elvégzésre kerül:

  • Szárazépítés
  • Tetőfedés
  • Homlokzatburkolat
  • Acél-, és lakatosszerkezet
  • Kertrendezés: Akadálymentesítés, parkoló kialakítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hatodik ütemben 2023.02.15-ig az alábbi tevékenységek valósultak meg:

Ezen mérföldkőig megtörténik:

  • A szükséges informatikai fejlesztés, azaz az akadály mentesített honlap
  • Végleges műszaki és egyéb hatósági átadás
  • Eszközbeszerzéssel kapcsolatos árajánlatok beszerzése
  • Használatba vételi engedély megszerzése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hetedik ütemben 2023.04.30-ig az alábbi tevékenységek valósultak meg:

Ezen mérföldkőig a következő tevékenységek valósulnak meg:

  • Szükséges eszközök beszerzése
  • Teljes nyilvánosság és kommunikáció
  • Projektmenedzsment
  • Végleges akadálymentesítés
  • Szolgáltatói nyilvántartásba vétel

 

 

 

 

 

 

 

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A projekt közvetlen célja egy öt fős új családi bölcsődei csoport indítása, valamint egy fő munkavállaló alkalmazása.

A projekt közvetett célja: a kisgyermekes szülők munkaerő piacra történő visszatérésének elősegítése és gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése. A fejlesztések eredményként az ellátással és szolgáltatással érintett terület lefedettsége nő, így csökken a távolság a lakóhely és az igénybe vett ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató között. Ez segíti a kisgyermekes szülők munkaerő piacra történő visszatérését.

A fenti célok elérésé érdekében a következő fejlesztések és tevékenységek valósulnak meg.

Megvalósítás helyszíne: 2890 Tata, Erkel Ferenc u. 1.

Első körben a jelenleg is családi bölcsődei funkciót ellátó épület felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése történik meg. Az esélyegyenlőség érvényesítésének okán megtörténik az akadálymentesítés, vagyis kialakításra kerül a mozgáskorlátozottak számára az épület megközelítését lehetővé tévő lift és akadálymentes mosdó a szükséges kiegészítőkkel, az akadálymentes parkoló a szükséges felfestésekkel.

A fejlesztés során kiemelt jelentőséget kap az energetikai korszerűsítés és a megújuló energia bevezetése. Megtörténik a nyílászárók cseréje, valamint az épület utólagos hőszigetelése, valamint kiépítésre kerül egy napelem rendszer. Az energetikai fejlesztés segítségével a bölcsőde primer energiafelhasználása csökken, ez által tudjuk mérsékelni vállalkozásunk ökológiai lábnyomát is.

A fejlesztés további eleme a terasz bővítése a teljes épület homlokzati kontúrját lekötve.

A toldalék kialakítása lehetőséget biztosít arra, hogy a gyermekek az időjárástól függetlenül is tudjanak a szabadban lenni.

Az épület bővítése mellett megtörténik a telekhatáron belüli kert fejlesztése, ugyanis a projekt részét képezi a növénytelepítés, magaságyás és fűszerkert kialakítása, valamint az ehhez kapcsolódó eszközök beszerzése.

A projekt szerves része az egyéb készség- és mozgásfejlesztő eszközök beszerzése. A benti játékok mellett kiemelt figyelmet fordítunk a szabadban történő mozgás biztosítására, ennek érdekében a projekt részeként beszerzésre kerülnek hitelesített szabadtéri játékok és eszközök.

A biztonság javítása érdekében kiépítésre kerül egy kamera- és riasztórendszer is.

Megszakítás