EU-s pályázatok

A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00013

Kedvezményezett neve: AIDE Óvoda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe: Férőhelybővítés a Habos Kakaó Családi Bölcsődében a meglévő épület felújításával, korszerűsítésével, átalakításával és bővítésével

A szerződött támogatás összege: 95 702 644,- Ft

A támogatás mértéke: 100 %

 

A projekt befejezési dátuma: 2022.09.30.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt közvetlen célja egy öt fős új családi bölcsődei csoport indítása, valamint egy fő munkavállaló alkalmazása.

A projekt közvetett célja: a kisgyermekes szülők munkaerő piacra történő visszatérésének elősegítése és gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése. A fejlesztések eredményként az ellátással és szolgáltatással érintett terület lefedettsége nő, így csökken a távolság a lakóhely és az igénybe vett ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató között. Ez segíti a kisgyermekes szülők munkaerő piacra történő visszatérését.

A fenti célok elérésé érdekében a következő fejlesztések és tevékenységek valósulnak meg.

Megvalósítás helyszíne: 2890 Tata, Erkel Ferenc u. 1.

Első körben a jelenleg is családi bölcsődei funkciót ellátó épület felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése történik meg. Az esélyegyenlőség érvényesítésének okán megtörténik az akadálymentesítés, vagyis kialakításra kerül a mozgáskorlátozottak számára az épület megközelítését lehetővé tévő lift és akadálymentes mosdó a szükséges kiegészítőkkel, az akadálymentes parkoló a szükséges felfestésekkel.

A fejlesztés során kiemelt jelentőséget kap az energetikai korszerűsítés és a megújuló energia bevezetése. Megtörténik a nyílászárók cseréje, valamint az épület utólagos hőszigetelése, valamint kiépítésre kerül egy napelem rendszer. Az energetikai fejlesztés segítségével a bölcsőde primer energiafelhasználása csökken, ez által tudjuk mérsékelni vállalkozásunk ökológiai lábnyomát is.

A fejlesztés további eleme a terasz bővítése a teljes épület homlokzati kontúrját lekötve.

A toldalék kialakítása lehetőséget biztosít arra, hogy a gyermekek az időjárástól függetlenül is tudjanak a szabadban lenni.

Az épület bővítése mellett megtörténik a telekhatáron belüli kert fejlesztése, ugyanis a projekt részét képezi a növénytelepítés, magaságyás és fűszerkert kialakítása, valamint az ehhez kapcsolódó eszközök beszerzése.

A projekt szerves része az egyéb készség- és mozgásfejlesztő eszközök beszerzése. A benti játékok mellett kiemelt figyelmet fordítunk a szabadban történő mozgás biztosítására, ennek érdekében a projekt részeként beszerzésre kerülnek hitelesített szabadtéri játékok és eszközök.

A biztonság javítása érdekében kiépítésre kerül egy kamera- és riasztórendszer is.