EU-s pályázatok

A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00013

Kedvezményezett neve: AIDE Óvoda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt címe: Férőhelybővítés a Habos Kakaó Családi Bölcsődében a meglévő épület felújításával, korszerűsítésével, átalakításával és bővítésével

A szerződött támogatás összege: 95 702 644,- Ft

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt befejezési dátuma: 2022.09.30.

A projektben az építés munkák megkezdődtek és a tervezett ütemben haladnak:

Első szakaszban 2021.01.31-ig ( az építési beruházás 30% -áig)  megvalósultak a következő feladatok:

  • Engedélyezési és kiviteli tervek, és a tervező által megjelölt normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetés
  • Akadálymentesítésről szóló tervfejezet (a rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő és a tervező közös fejezete, nyilatkozata az akadálymentesítésről)
  • Tervezői nyilatkozat energiahatékonysági szempontok érvényesítéséről, az épületen végrehajtott infrastrukturális beruházás jogszabályi előírásoknak való megfelelősségéről

Második szakaszban 2021.12.01-ig  ( az építési beruházás 50% -áig)  megvalósultak a következő feladatok:

  • Bontások, Irtás, föld és sziklamunka, zsaluzás és állványozás, síkalapozás, helyszíni beton és vasbeton munka, falazás, szigetelések

Harmadik szakaszban 2022.03.30-ig  ( az építési beruházás 100% -áig)  megvalósultak a következő feladatok:

  • Szerelőbeton készítése, előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló  elhelyezése, tetőlécezés, vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása, szilárd gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre, cserépfedés bontása, bádogozás, műanyag nyílászárók elhelyezése, mellvédkorlát elhelyezése, szigetelés, térburkolat készítése, vezetékek elhelyezése, lefolyó és ivóvízvezeték elhelyezése.

A projekt tartalmának részletes bemutatása:

A projekt közvetlen célja egy öt fős új családi bölcsődei csoport indítása, valamint egy fő munkavállaló alkalmazása.

A projekt közvetett célja: a kisgyermekes szülők munkaerő piacra történő visszatérésének elősegítése és gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése. A fejlesztések eredményként az ellátással és szolgáltatással érintett terület lefedettsége nő, így csökken a távolság a lakóhely és az igénybe vett ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató között. Ez segíti a kisgyermekes szülők munkaerő piacra történő visszatérését.

A fenti célok elérésé érdekében a következő fejlesztések és tevékenységek valósulnak meg.

Megvalósítás helyszíne: 2890 Tata, Erkel Ferenc u. 1.

Első körben a jelenleg is családi bölcsődei funkciót ellátó épület felújítása, korszerűsítése, átalakítása, bővítése történik meg. Az esélyegyenlőség érvényesítésének okán megtörténik az akadálymentesítés, vagyis kialakításra kerül a mozgáskorlátozottak számára az épület megközelítését lehetővé tévő lift és akadálymentes mosdó a szükséges kiegészítőkkel, az akadálymentes parkoló a szükséges felfestésekkel.

A fejlesztés során kiemelt jelentőséget kap az energetikai korszerűsítés és a megújuló energia bevezetése. Megtörténik a nyílászárók cseréje, valamint az épület utólagos hőszigetelése, valamint kiépítésre kerül egy napelem rendszer. Az energetikai fejlesztés segítségével a bölcsőde primer energiafelhasználása csökken, ez által tudjuk mérsékelni vállalkozásunk ökológiai lábnyomát is.

A fejlesztés további eleme a terasz bővítése a teljes épület homlokzati kontúrját lekötve.

A toldalék kialakítása lehetőséget biztosít arra, hogy a gyermekek az időjárástól függetlenül is tudjanak a szabadban lenni.

Az épület bővítése mellett megtörténik a telekhatáron belüli kert fejlesztése, ugyanis a projekt részét képezi a növénytelepítés, magaságyás és fűszerkert kialakítása, valamint az ehhez kapcsolódó eszközök beszerzése.

A projekt szerves része az egyéb készség- és mozgásfejlesztő eszközök beszerzése. A benti játékok mellett kiemelt figyelmet fordítunk a szabadban történő mozgás biztosítására, ennek érdekében a projekt részeként beszerzésre kerülnek hitelesített szabadtéri játékok és eszközök.

A biztonság javítása érdekében kiépítésre kerül egy kamera- és riasztórendszer is.

Megszakítás